เช็คเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ด้วยเเอพ Today In History

Published on May 4, 2015

Untitled

เช็คเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ด้วยเเอพ Today In History

ระยะเวลา 4 พฤษภาคม  2558โหลดฟรีจากราคาเต็ม 1.99 $

ประเภทแอพ :Education

ขนาดไฟล์  15  MB

อุปกรณ์ที่โหลดได้   iPhone ,  iPad , iPod touch (ios  6.1  ขึ้นไป)

รายละเอียด เเอพนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เลยละครับ เพราะเเอพนี้จะถึงเอาข้อมูล เรื่องราวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นภายในวันนี้เมื่ออดีตครับ

appstore-300x100

LinkDownLoad Today In History