25 มกราคม 1915 ประวัติศาสตร์แห่งการโทรศัพท์ทางไกล

Published on January 26, 2015

เรื่องราวในอดีตที่น่ารู้ครับ
วันที่ 25 มกราคม ในปี 1915 หรือ 100 ปีมาแล้ว เป็นวันแรกที่มวลมนุษย์ชาติได้ทำการโทรศัพท์ทางไกลได้สำเร็จเป็นครั้งแรก โดยผุ้ที่ทำการโทรในครั้งนั้น คือ บิดาแห่งวงการโทรศัพท์ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบล นั่นเอง หลังจากที่เค้าคิดค้นระบบโทรศัพท์ขึ้นมาเมื่อ 10 มีนาคม 1876 หรือ 39 ปีก่อนหน้านั้น

1st Transcontinental Phone Line -- First Ceremonial Call (Bell in NY) 1915.jpg

โดยการโทรในวันนั้น เบลได้ทำการโทรจากนิวยอร์ค ไปยัง โทมัส วัตสัน ที่ซานฟรานซิสโก คำแรกที่เบลพูดคือ  “Are you there? Do you hear me?” ถือเป็นการโทรศัพท์ทางไกลครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เบื้องหลังการโทรครัง้นี้เกิดจากการวางเครือข่ายของบริษัท AT&T ที่ทำการเดินสายโทรศัพท์ เป็นระยะทาง 3400 ไมล์ ใช้เสาโทรศัพท์ 130,000 ต้น และใช้สายทองแดงมากกว่า 2500 ตัน เพื่อสร้างเครือข่ายโทรศัพท์นี้ขึ้นมา และเป็นโชคดีของทุกคนที่อยู่ในเส้นทางนั้น ที่ได้ใช้โทรศัพท์เป็นคนกลุ่มแรกๆของโลก

AP9801503510871

นี่คือโทรศัพท์เครื่องที่ใช้โทรในวันนั้น ทุกวันนี้ยังถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีในพิพิธภัณฑ์

ที่มา Mashable