หุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน พระอัจฉริยภาพทางการแพทย์ของในหลวงรัชกาลที่ 9

Published on October 15, 2017

ในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อาจดูเป็นสิ่งที่ธรรมดาในชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว แต่สำหรับยุคสมัยเมื่อ 60 ปีก่อน ที่เทคโนโลยีต่างๆยังไม่ก้าวไกลเท่าทุกวันนี้ วิทยาการด้านหุ่นยนต์ถือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงทอดพระเนตรเห็นความสำคัญและทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นอย่างมาก จึงได้มีหุ่นยนต์หุ่นคุณหมอตัวแรกเกิดขึ้นในประเทศไทยในที่สุด

ตามประวัติที่ปรากฏเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2497  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จฯ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนสวนกุหลาบ เป็นประจำทุกปีเพื่อให้สถานศึกษา นักเรียน และ นักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แสดงผลงานและความสามารถของนักเรียน

เมื่อพระองค์ทรงเปิดงานแล้วได้ทรงพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมของสถานศึกษาต่างๆที่ร่วมแสดงในงาน จนถึงที่จัดแสดงของวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ได้ทอดพระเนตรเห็นรถยนต์ขนาดใหญ่บังคับให้วิ่งได้ด้วยวิทยุวิ่งอยู่ในสนามอย่างรวดเร็วพอสมควร ทรงพอพระราชหฤทัยมาก และรับสั่งถามว่า “ทำหุ่นยนต์เดินได้ ได้ไหม” อาจารย์สนั่น สุมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ในขณะนั้นได้กราบบังคมทูลทันทีว่า “ได้พะย่ะค่ะ” และพระองค์ทรงรับสั่งต่อไปว่า “จะต้องใช้เงินเท่าใด” อาจารย์สนั่นจึงกราบบังคมทูลว่า “จะต้องใช้เงินประมาณสองหมื่นบาทพะย่ะค่ะพระองค์” ท่านทรงพระสรวลและรับสั่งว่า “จะให้เขาจัดเงินให้”

หลังจากที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ได้รับเงินพระราชทาน จำนวน 20,000 บาทแล้วอาจารย์สนั่น สุมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ก็ได้มอบให้อาจารย์สวัสดิ์หงษ์พร้อมญาติ หัวหน้าแผนกช่างวิทยุ เป็นผู้ดำเนินการสร้างหุ่นยนต์ตามที่วางแผนไว้ทันทีโดยมีอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ช่วยทำอยู่ด้วย โดยมี อาจารย์สวัสดิ์ หงษ์พร้อมญาติ เป็นแม่งาน เวลาได้ผ่านไปเกือบ 3 เดือนในที่สุดหุ่นยนต์ก็สร้างออกมาสำเร็จและทดสอบการทำงานหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเดิน, ยกมือหรือร้องเพลงก็สามารถทำได้ อาจารย์สนั่น สุมิตร จึงได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่าหุ่นยนต์สร้างเสร็จแล้ว

เมื่อพระองค์ ได้ทรงทราบว่าหุ่นยนต์สร้างเสร็จแล้วได้มีพระราชกระแสรับสั่ง กำหนดวันให้วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ นำหุ่นยนต์เข้าถวายให้ทอดพระเนตรอาจารย์สนั่น สุมิตร ก็ได้นำหุ่นยนต์ พร้อมด้วยอาจารย์สวัสดิ์ หงษ์พร้อมญาติ อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯเข้าเฝ้าฯ และได้บังคับหุ่นยนต์ให้ทอดพระเนตรตามพระราชประสงค์ ปรากฏว่าเป็นที่พอพระราชหฤทัยอย่างยิ่งและได้ทรงพระเมตตาพระราชทานแนวพระราชดำริ ในการปรับปรุงแก้ไขให้หุ่นยนต์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกทั้งได้มีพระราชทานรับส่งให้ใส่เสื้อผ้าหุ่นยนต์เสียด้วย โดยให้ใส่เสื้อกาวน์เป็นหุ่นยนต์คุณหมอ ที่หน้าอกติดกาชาดสีแดง ต่อมาในวันเปิดงานกาชาด ที่สถานเสาวภา หุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน ก็สวมเสื้อกาวน์เดินพูดเชิญชาวประชาชนที่มาชมงานให้บริจาคช่วยกาชาดและได้ผลตอบรับที่ดีมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความห่วงใยแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่บนความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับเชื้อโรคอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง แต่ถ้ามีหุ่นยนต์คุณหมอมาช่วยทำหน้าที่แทนก็จะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นไป รวมถึงช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ด้วย พระราชดำริเรื่องหุ่นยนต์คุณหมอของพระองค์ท่านเมื่อ 60 ปีที่แล้วนับเป็นสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งในประเทศไทย ชี้ให้เห็นพระอัจฉริยภาพด้านการแพทย์ของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง

ที่มา kanchanapisek.or.th