Google ทดสอบ Project Wing ระบบจัดการเส้นทางการบินโดรนสำเร็จแล้ว

Published on June 8, 2017

ทุกวันนี้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลายๆด้าน เช่น การถ่ายภาพทางอากาศ, การบินสำรวจและสิ่งที่กำลังต้องการมากที่สุดคือการขนส่งทางอากาศด้วยโดรน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากบริษัทโลจิสติกทุกเจ้าบนโลกล้วนมีโดรนขนส่งทางอากาศเป็นของตัวเอง คำตอบก็คืออุบัติเหตุทางอากาศที่เกิดจากการไม่ได้ควบคุมเส้นทางการบินเหมือนกับเครื่องบิน

 

Google ที่มองเห็นความสำคุญของเรื่องนี้จึงเริ่มคิด Project Wing ขึ้นมา เพื่อจัดการและควบคุมเส้นทางการบินของอากาศยานไร้คนขับให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

James Burgess ผู้ร่วมโปรเจคนี้ได้เปิดเผยว่าทางบริษัทกำลังทดสอบระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวอยู่ ภายใต้ความร่วมมือจาก NASA และ สำนักงานการบินแห่งชาติ (FAA) ตัวซอฟท์แวร์ดังกล่าวใช้โปรแกรมหลายตัวจากทาง Google รวมเข้าด้วยกัน เช่น Google Map ในการป้อนรายละเอียดของภูมิประเทศ เป็นต้น และในที่สุดตัวซอฟท์แวร์สามารถจัดระเบียบเส้นทางการบินที่ซับซ้อนจากอากาศยานนิรนามหลายๆลำพร้อมกันได้สำเร็จ โดยปรับแต่งเส้นทางการบินของอากาศยานแต่ละลำเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุบนฟากฟ้าที่จะเกิดขึ้นได้

นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะต้องพัฒนาให้เข้าที่เข้าทางก่อนที่จะสามารถรองรับอากาศยานนับร้อยลำที่จะร่วมบินในน่านฟ้าเดียวกันและหากทำสำเร็จ Google เองคงจะได้ประโยชน์จากโปรเจคนี้ไม่น้อยเลย

ที่มา www.theverge.com