คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระอัจฉริยภาพทางเทคโนโลยี

Published on October 7, 2017

เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่านอกเหนือจากพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติให้พสกนิกรชาวไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆหย่อมหญ้า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเราก็ยังทรงสนพระทัยในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆด้วย จะเห็นได้ชัดจากพระปรีชาสามารถเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารที่ทรงใช้ในการติดต่อสื่อสารกับประชาชน ตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของพสกนิกรชาวไทยที่ประสบภัยพิบัติด้วย 

ตามข้อมูลที่ปรากฏคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เครื่องแรกนั้น ม.ล.อัศนี ปราโมช ได้ซื้อคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นขึ้นทูลเกล้าฯถวาย โดยคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวนั่นก็คือ Macintosh Plus นั่นเอง

Macintosh Plus คือเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 3 ของบริษัท Apple ถูกผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 1986 ใช้หน่วยประมวลผล Motorola 68000 ความเร็ว 8 MHz, แรม 1 MB (อัพเกรดได้สูงสุด 4 MB) และ หน่วยความจำฮาร์ดไดร์ฟขนาด 30 MB สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีราคาสูงมากในตอนนั้นโดย Macintosh Plus ในขณะนั้นมีราคาอยู่ที่ 2,495 USD หรือประมาณ 74,850 บาท

นอกเหนือจากการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจแล้ว พระองค์ท่านก็ยังทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการแต่งเพลงด้วยหลังจากที่พระองค์ทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการเเต่งเพลงไประยะหนึ่ง ในปี 2529 ก็เกิดสนพระทัยในการประดิษอักษรไทยในคอมพิวเตอร์ ทรงเริ่มศึกษาการใช้โปรแกรม Fontastic ออกแบบ “ฟ้อนต์” เพื่อใช้ใน ส.ค.ส. พระราชทาน ให้แก่พสกนิการชาวไทยในวันขึ้นปีใหม่ทุกๆปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปี พ.ศ. 2559 และยังมีฟ้อนต์อีกหลายแบบ เช่น ฟ้อนต์จิตรลดา, ฟ้อนต์ภูพิงค์ เป็นต้น

ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งยังทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น อีกทั้งยังมีพระปรีชาสามารถในทุกๆด้าน ทรงศึกษาหาความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างลึกซึ้งด้วยพระองค์เอง และเป็นแนวทางที่ดีให้ประชาชนชาวไทยได้ดูเป็นแบบอย่างด้วย

ที่มา wikipedia.orgwww.nectec.or.th