ไฟล์เสียงเอฟเฟค (ตึ่งโป๊ะ) ดาวโหลดได้ที่นี่

Published on March 18, 2017

วิธีทำเสียงเอฟเฟค แบบพี่หลาม ดูได้ที่นี่เลย เป็นคลิป

และไฟล์เสียงเอฟเฟค สำหรับใส่ในแอพ LaunchPad มีทั้งหมด 34 ไฟล์ ดาวโหลดได้ที่นี่

ทำเป็นคลิปบอกเป็นขั้นตอนให้ทำตามได้ง่ายๆเลย

ไฟล์นี้ แก้ไขแล้วครับ ไม่ติด key แล้ว ดาวโหลดได้เลย

ดาวโหลดแล้ว ให้ Upload ขึ้น Google Drive ของแต่ละท่าน เพื่อความง่ายในการดึงไฟล์เสียงเข้าแอพครับ

 1. https://mega.nz/#!oVdAzSxA!gyq8G7OQiTZWKljNqU_CvUdFo3Fpx5oGG79erhNaIIk
 2. https://mega.nz/#!MENxWL5Y!UGFTEQ1SXjw67XYNkwwAMtNsBD8zDe3Y2OrdcybeiQY
 3. https://mega.nz/#!5U9knIzK!ek2_MV5EW6f9AeVhvgI7D_k0JsazBUnAsyiWFSEeG1E
 4. https://mega.nz/#!tNFymAxT!nCGqjECblT7zohQ5vPrW-x3kjlJs8swy63wyrDoxUjc
 5. https://mega.nz/#!YREnCRzY!SykRwaj9c0fnKP_Hy9kMi5muTZvbpxLK3TuzFixR4WY
 6. https://mega.nz/#!ZNU3nA6I!xe7v4ZkSUsIyKDLU3RhHAQwY20e9DfNl9g01MhCiJ6Q
 7. https://mega.nz/#!RVd3VYDD!CFAVpamWPhz94gAnflo84fNhYf3LXHs-TQxsXn5HWuM
 8. https://mega.nz/#!VdkG2TrZ!-5hUru4f8wwoWLhUHS9L0PQHMAElTdWM1biYO_ENb2A
 9. https://mega.nz/#!dIFTRb4S!JygiqU0R8T6-BzhzdmsJsDJFXfsov8tzJQgt1EanKo0
 10. https://mega.nz/#!RU9jTDYB!PmitmOZ7A0nvwJvNDJ2QCD19TvCd_Y8XZOc8Fbz9lIA
 11. https://mega.nz/#!9U9TTKiD!8enpvhORjBXSy79XQ4jwuLhPIkEj2MBz2vPlOYEaDKc
 12. https://mega.nz/#!tAUWDBgA!tTxQsd-nIvw5n5-6VTskNbT5c-g0ISdxHAL7AB-Dtfo
 13. https://mega.nz/#!hdtmCJQT!gAmRuvBYXCgZTFhL1nI1lfIsQFhvxeCR0c7lCYXABPo
 14. https://mega.nz/#!4V1E1aKb!2YtsB6radzHNlPll7thScECEe44kHz7pgdTx5xAH0kg
 15. https://mega.nz/#!wIljnChR!xTKpTc70l7_B91kw_nj2px5nBhW79uqXU1msqsT9sSw
 16. https://mega.nz/#!UR8nTLbB!v6oO8Lk6Y7ZBz12VDtPSSijQPnCQolLc-UYHC50XlZc
 17. https://mega.nz/#!9IkwzIhC!nxnKgjHLRW3wbuvaxPFDEd1gnRjUUPMl7eFhnRDx9uw
 18. https://mega.nz/#!REtjVCRZ!ohumYG5rEBz36bt6m4MYY-tTtlPukxF0Kwvr_JZfd4E
 19. https://mega.nz/#!YRdxWCwZ!kKYVmYYVxShxlE-L3qMu-NLIALI_twxP7irkXCBlawc
 20. https://mega.nz/#!8JEiCRjT!2lEK-uOBGw6LWV6rSmStasX_SoRjOhty54jUi0jQbSQ
 21. https://mega.nz/#!dEslTKyI!9Jb_7fFBlRjNPQkQCG0QAi2UV5SysEJFv3k8qpd08C4
 22. https://mega.nz/#!MQFXRaba!CBHOil_EItiXGh-KdExKw3XpxkV1o1OcQHU7kAwMsyM
 23. https://mega.nz/#!QM0QwDYI!2OhFil3AOCOU1kBJlX-4hmZXNSfB0Sw1e1c1604Y4xM
 24. https://mega.nz/#!cF8BDYIL!m391_qa6YflW87Vaacvyvc6y2gESCfHCkFDpeU-Vn6I
 25. https://mega.nz/#!kFMW0SaR!X8450h3PrQatxEtDqOwXx0GD95SuDk-4wfsCLnUXe1c
 26. https://mega.nz/#!QM1GERia!u5afyDUSYK5aF3U9gieTZvblxoJdKfcQV3NEC85_3Wo
 27. https://mega.nz/#!tZcy1Rwa!Em7WuulJ_yIMniL-EGLLRFw_MpzzTFRRnx6GzfCUaug
 28. https://mega.nz/#!BNdjyK6L!MSMiGrpGOWXfwCXYGvKs731gzlTJDomzpbgjeaF_ByI
 29. https://mega.nz/#!lYsFGIDT!Z-Xb2xeYKD3dt0cFbozGzvaRT1fM1nuu70BLRuiZctY
 30. https://mega.nz/#!wRFVhRpD!8zlM7uTBtpoIM9TZoqfchGo19S5Wan46x4Nql7i6sZY
 31. https://mega.nz/#!sAcElapb!SJM2QZEa_59QuB_As-gQtYWSaOFMTIVHltM62UFT2PE
 32. https://mega.nz/#!UNVkkQTT!YgFh24IRNflAC-FLj_ZCABpJphVSQEm30dgiL87VIxE
 33. https://mega.nz/#!FcsDXCBR!_y9imfLSvz8i3-F97MhN2WKUn3WwDxFoKtFEmhQ4SYU
 34. https://mega.nz/#!kFMgTAYY!eyAPn1786yClWhDhQBWk62s_iV24cH7KCOGkj6qgkX8