VR009 สัญญาณเรียกขานจากฟากฟ้า พระอัจฉริยภาพด้านวิทยุและการสื่อสาร

Published on October 13, 2017

นอกจากการถ่ายภาพและเทคโนโลยี องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงมีความสนพระราชหฤทัยในวิทยุสื่อสารอีกด้วย พระองค์ทรงศึกษา ค้นคว้าและทดลอง ตลอดจนพระราชทานคำแนะนำต่างๆด้านการสื่อสารด้วยวิทยุให้กับหน่วยงานต่างๆนำไปทำประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง

หากย้อนกลับไปช่วง 50 ปีที่แล้วกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยยังเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่พอสมควร ผู้ที่จะสามารถใช้วิทยุสื่อสารได้จะต้องมีความเชี่ยวชาญอีกทั้งยังไม่มีสื่อที่เข้าถึงง่ายเท่ากับในปัจจุบัน การจะฝึกฝนการใช้งานวิทยุสื่อสารนั้นจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งภาษาอังกฤษและหลักการคลื่นวิทยุต่างๆประกอบกัน

แรกเริ่มเดิมทีกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยยังไม่มีกฏหมายรองรับอย่างถูกต้องจนกระทั่งในปี 2524 พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ อดีตอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอพระราชวินิจฉัย ให้ใช้วิทยุสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้ถูกกฎหมาย ไม่ต้องแอบใช้กัน พระองค์ท่านก็รับสั่งว่า “ก็ดีสิ ที่เค้าจะได้ภาคภูมิใจ

หลังจากนั้น ชมรมวิทยุอาสาสมัคร จึงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดสัญญาณเรียกขานเป็น “VR” (ย่อมาจาก Volunteer Radio : นักวิทยุอาสาสมัคร) โดยมี พล.ต.ต. สุชาติ เป็นรหัส VR001 ต่อมาหลังจากที่ชมรมวิทยุอาสาสมัครเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง พล.ต.ต. สุชาติ ก็ได้ทูลเกล้าฯถวายสัญญาณเรียกขาน VR009 แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2524 พร้อมกันนั้นก็นำสมาชิกวิทยุอาสาถวายพระพรชัยมงคลผ่านทางวิทยุสื่อสารในวันเดียวกัน 

อดีตรองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขเจ้าของรหัส VR019 ได้เล่าถึงเหตุการณ์ประทับใจในวันนั้น ว่าได้มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรฯจบ องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณติดต่อกลับเข้ามาพร้อมตรัสว่า “ขอบใจ VR001 ที่มาอวยพรวันเกิดให้กับ VR009 ในวันนี้” สร้างความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก หลังจากที่มีการออกระเบียบของคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่นในปี พ.ศ. 2530 สัญญานเรียกขานของพระองค์ก็ถูกเปลี่ยนใหม่เป็น HS1A

ในปี 2528 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยสถานที่ทำการแข่งขันต่างๆถูกแบ่งออกไป 2 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานครและชลบุรี ซึ่งในตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่จะสามารถใช้สื่อสารทางไกลได้ดีพอ ก็ได้ใช้วิทยุ VR เพื่อประสานงานและรายงานผล แต่พบปัญหาคือระยะทางที่ห่างเกินไปจึงทำให้ต้องติดตั้งอุปกรณ์ทวนสัญญาณและแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนอีก ในยามที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้วิธีแก้ปัญหา พระองค์ท่าน (VR 009) ได้ติดต่อเข้ามายัง VR 019 ( มนัส ทรงแสง ) ทรงรับฟังปัญหาและพระราชทานคำแนะนำ พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาให้ใช้ถ้อยคำแบบกันเอง จนแก้ปัญหาได้สำเร็จ

และยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่น่าประทับใจกับวงการวิทยุสมัครเล่น เช่น ตอนเกิดวาตภัย ณ ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จนเป็นที่มาของภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง สัญญาณจากฟ้า VR009 จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้านจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, การถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งวิทยุสื่อสารที่มีความเข้าใจยากมาก พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับปวงชนชาวไทยได้ปฏิบัติตาม

ที่มา th.wikipedia.org, วิทยุสมัครเล่น